O mnie

Łączę teorię z praktyką – w mojej codziennej pracy korzystam z ponad szesnastoletniego  doświadczenia zawodowego. Jestem radcą prawnym i nauczycielem akademickim, doktorem nauk prawnych.

PRAKTYKA

Po dziesięciu latach pracy naukowej w 2015 roku postanowiłam otworzyć Kancelarię i wykorzystać zdobytą wiedzę świadcząc pomoc prawną w charakterze radcy prawnego. Od początku istnienia kancelarii skupiłam się na wąskiej specjalizacji – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wspieram pracowników w sporze z pracodawcą.

Iwona Wieleba doktor nauk prawnych

Prowadzę pracownicze sprawy sądowe m.in. dotyczące: uchylenia nałożonej kary, wypłaty zaległego wynagrodzenia, odwołania od wypowiedzenia. Pracodawcy pomagam legalnie rozstać się z pracownikiem, opracować treść wypowiedzenia umowy o pracę, stworzyć spersonalizowane umowy o zakazie konkurencji, opracować NDA – klauzule poufności, ustalić treść kontraktu menadżerskiego.

Negocjuję kwoty zadośćuczynienia i odszkodowań, ustalam i przygotowuję treść ugody lub porozumienia. Osobom współpracującym w ramach B2B pomagam ustalić treść ramowej umowy o współpracy oraz określić sposoby optymalnego rozliczania wzajemnych świadczeń. Na etapie kontroli ZUS sporządzam zastrzeżenia do protokołu oraz wyjaśnienia w imieniu płatnika lub ubezpieczonego.

W razie niekorzystnej decyzji dotyczącej wypłaty zasiłku macierzyńskiego, wypłaty zasiłku chorobowego, odmowy prawa do świadczeń, zmiany podstawy wymiaru składek, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – sporządzam i składam w imieniu płatnika lub/i ubezpieczonego odwołanie od decyzji. Pomagam pracownikom i pracodawcom dochodzić ich praw przed sądem jeśli znajdą się w sporze z ZUS.

TEORIA

Od 2005 roku związana jestem zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji UMCS, jestem zatrudniona jako adiunkt.

Uwielbiam pracę dydaktyczną, jako wykładowca prowadziłam zajęcia dla słuchaczy podyplomowych studiów z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, uczestników aplikacji prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie oraz aplikacji prowadzonej przez Izbę Notarialną.

Jestem autorką dwóch monografii naukowych z zakresu zatrudnienia dzieci oraz prawnych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także ponad dwudziestu artykułów naukowych.

Konsultacje online, umowy, odwołania od wypowiedzenia, pozwy o wypłatę wynagrodzenia, odwołania od decyzji ZUS, klauzule o zakazie konkurencji.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0