Zwolnienie dyscyplinarne z powodu kłamstwa

kłamstwo w czasie epidemii podstawą zwolnienia dyscyplinarnego wyrok sądu