Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę. Nie powinien on zatem spóźniać się do pracy ani opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy. Jest to istotne z punktu widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków praz jednostkę, ale także z punktu widzenia zbiorowości pracowników – może dojść do przejęcia negatywnych zachowań przez innych. Obowiązek przestrzegania czasu pracy Kodeks pracy w art. 100 § 2 pkt 1 wśród podstawowych obowiązków …

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę Read More »