pączek tłusty czwartek opodatkowany

Tłusty Czwartek z przymróżeniem oka – czy pracowniczy pączek może zostać opodatkowany?

Podatek od pączka? 

Miły gest pracodawcy, tradycyjny poczęstunek z okazji Tłustego Czwartku, a jednak dla niektórych okazuje się być problemem.

Wśród niektórych pracowników pojawiła się wątpliwość czy w związku z tym, że pracodawca z okazji Tłustego Czwartku zorganizował poczęstunek w siedzibie pracodawcy, to czy pączka lub pączki należy traktować jako świadczenie nieodpłatne?

Świadczenie nieodpłatne

Świadczenia nieodpłatne są źródłem przychodów, który w większości przypadków trzeba opodatkować. Podatek płaci się od wartości świadczeń. 

Posiłek jako świadczenie nieodpłatne

Co do zasady, zapewnienie posiłku jest przysporzeniem majątkowym, bo pracownik nie ponosi wydatku, jednakże z zastrzeżeniem, że do opodatkowania dojdzie wówczas, gdy świadczenie da się skonkretyzować, zindywidualizować.

Wyrok NSA z 17 maja 2017 r. sygn. II FSK 1132/15.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 920/14.

Kiedy nie można ustalić skonsumowanej ilości pączków…

Uspokajam – jeśli nie ma możliwości ustalenia wartości pączków, które zjadł pracownik – nie zostanie obciążony podatkiem z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Zjedzone pączki mogłyby zostać opodatkowane, o ile pracodawca wiedział dokładnie ile pączków pracownik, skonsumował oraz ile one kosztowały. 


Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 do przychodów pracownika można zaliczyć wartość świadczeń nieodpłatnych, po spełnieniu następujących warunków:
– świadczenia zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie);
– świadczenia zostały spełnione w interesie pracownika, świadczenia nieodpłatne przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
– korzyść z tytuły nieodpłatnego świadczenia jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Brak podatku

Moim zdaniem, w przypadku poczęstunku dla pracowników, kiedy porcje nie są wydzielane i nie wiadome jest, ile kto np. pączków skonsumował –  nie ma możliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika.

Poczęstunek to miły gest i powód do oderwania się od bieżących obowiązków – to czas integracji zespołu…

Nie dajmy się zwariować i ceńmy chwile przyjemności. Takie wspólne poczęstunki to przecież także element budowania pozytywnej atmosfery w zespole. Pamiętajmy, że pracodawca kształtuje zasady współżycia społecznego m.in. poprzez podejmowanie działań sprzyjających integracji zespołu.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0