alimenty pracownika grzywna pracodawcy

Dłużnik alimentacyjny to potencjalny kłopot dla pracodawcy

Wpis dłużnika alimentacyjnego do Krajowego Rejestru Zadłużonych będącego pracownikiem – może zdecydować o odpowiedzialności pracodawcy. 

Do rejestru wpisywane są m.in. osoby wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa, które powstały w związku z zaleganiem z wypłatą alimentów przez okres dłuższy niż 3 m-ce. 

Pracodawca poniesie odpowiedzialność w przypadku:

  • nie potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę z pracownikiem, – art. 281 § 2 k.p.;
  • gdy w sposób nieuczciwy tj. „pod stołem” będzie wypłacał wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi, – art. 282 § 3 k.p.;

Co istotne, odpowiedzialność pracodawcy i możliwość nałożenia na niego grzywny w kwocie od 1500 zł do 45 tysięcy złotych ograniczona jest wyłącznie do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Celem ustawodawcy było:

  • zapewnienie wzrostu ściągalności alimentów na dzieci,
  • odzyskanie należności budżetu państwa powstałych z tytułu wypłacania ze środków budżetu państwa świadczeń w zastępstwie niepłaconych alimentów. 
  • zniechęcenie pracodawców do nielegalnego zatrudniania dłużników alimentacyjnych oraz do wypłacania dłużnikom wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wynika to z zawartej umowy, bez dokonania potrąceń na rzecz alimentów.

Zmiany wprowadza ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432) oraz ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1162). 

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0