Iwona Wieleba prawo pracy

tajemnica wynagrodzeń

Tajemnica wysokości wynagrodzeń – klauzula poufności

Ile zarabiasz? Wysokość wynagrodzenia niezmiennie budzi ciekawość. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.  Prace o jednakowej wartości to takie, których wykonywanie wymaga od pracowników: porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy są niechętni jawności wynagrodzeń w firmie Pracodawcy starają się ograniczyć rozpowszechnianie przez pracowników informacji o wysokości i składnikach ich wynagrodzeniach poprzez: klauzule …

Tajemnica wysokości wynagrodzeń – klauzula poufności Read More »

work-life blending

Work-life blending i work-life integrity zamiast work-life balance

Work-life blending i work-life integrity wypierają work-life balance Z niecierpliwością czekamy na wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy dotyczącej work-life balance. Oczekujemy także na unijne przepisy dotyczące prawa do bycia offline. Jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że zmiany w prawie nie nadążają za rzeczywistością, a sam work-life balance traci na aktualności. Work-life balance to przeżytek? Znaczna część manadżerów i coachów zachwyciła się ideą work-life balance jednak jest ona coraz powszechniej krytykowana jako sztuczna. Co więcej, wskazuje …

Work-life blending i work-life integrity zamiast work-life balance Read More »

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę niejednokrotnie jest sytuacją niekomfortową, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, może powodować wiele stresu i stawiać pracownika w trudnej sytuacji życiowej. Sposobów rozwiązania stosunku pracy jest wiele – przeczytasz o nich we wcześniejszym artykule. Jednak najmniej konfliktowym i za razem najbardziej elastycznym sposobem jest zawarcie pomiędzy stronami porozumienia rozwiązującego. Porozumienie jest czynnością dwustronną do której należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego o składaniu oświadczeń woli …

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Read More »

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w miejscu i czasie ustalonym przez pracodawcę. Nie powinien on zatem spóźniać się do pracy ani opuszczać stanowiska przed zakończeniem dnia pracy. Jest to istotne z punktu widzenia prawidłowego wykonywania obowiązków praz jednostkę, ale także z punktu widzenia zbiorowości pracowników – może dojść do przejęcia negatywnych zachowań przez innych. Obowiązek przestrzegania czasu pracy Kodeks pracy w art. 100 § 2 pkt 1 wśród podstawowych obowiązków …

Notoryczne spóźnienia do pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę Read More »

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0