prawnik prawo pracy

wypalenie zawodowe to nie choroba

Wypalenie zawodowe to nie choroba

Historia wypalenia zawodowego W 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wypalenie zawodowe do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD-11)  z datą wejścia w życie  1 stycznia 2022 roku.  Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób to syndrom zawodowy, którego efektem jest przewlekły stres w miejscu pracy, z którym nie udało się skutecznie poradzić (QD85). Burnout – wypalenie zawodowe nazywane jest również „zespołem wypalenia sił”. Po raz pierwszy terminu „wypalenie zawodowe” użyto w 1974 r. …

Wypalenie zawodowe to nie choroba Read More »

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę albo pracownika. Prawo do swobodnego nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy jest wyrazem poszanowania zasady wolności pracy i służy uwzględnianiu oczekiwań obu stron stosunku pracy. Kodeks pracy nie wskazuje katalogu – ani wyczerpującego, ani przykładowego – przyczyn mogących stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę. Więcej na temat uzasadniania wypowiedzenia i jego przesłanek przeczytasz TUTAJ. Czy nieosiąganie …

Nie osiąganie efektów w pracy jako powód wypowiedzenia Read More »

ksero w urzędzie

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 stycznia 2021 r. orzekł, że realizacja idei nowoczesnego państwa wymaga, by urzędnik skopiował dla strony żądany dokument z akt sprawy, a nie zmuszał ją do tworzenia odręcznych notatek.  Urzędnik może odmówić wykonania kserokopii dokumentu, ale wyłącznie wtedy, gdy wniosek jest oczywistym i świadomym nadużywaniem prawa albo z powodu trudności organizacyjnych organu. W ramach udostępnienia akt stronie nie mieści się sporządzenie przez organ, na wniosek strony, kopii całości …

Ksero w urzędzie także dla realizacji potrzeb obywatela Read More »

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0